Oppfølging og opplæring


OPPLÆRING

Ved døpefonten svarer foreldre og faddere ja til at barnet oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro. Det betyr at du sier ja til å la barnet lære mer om Gud.
Dette kan skje på flere måter:

  • Be kveldsbønn med barnet ditt
  • Les høyt fra en barnebibel
  • Ta barnet med i kirken

Men du er ikke alene om oppgaven. Menigheten har også ansvar for at de døpte får opplæring i den kristne tro. La derfor barnet ditt delta i menighetens trosopplæring. Menigheten kan også gi hjelp og støtte med forslag til bøker, sanger, bønner osv.

 

1-år

Når barnet et 1 år, vil .....

 

2-år

Når barnet et 2 år, vil ......

 

4-år

Når barnet et 4 år, vil barnet får en 4-årsbok. Dette skjer under en utdeling i kirka.

 

Tilbake