Kom i kirken


Dåpen kommer vanligvis tidlig i gudstjenesten. Som regel bærer foreldrene dåpsbarnet inn i prosesjon når gudstjenesten begynner.

Det er reservert plasser foran i kirken for de som bærer barnet inn. Faddere og andre setter seg der de ønsker.

Slik foregår dåpen:

Her finner du informasjon om dåpsliturgien i Den norske kirke.


Noen praktiske tips: 
Det er lurt å beregne god tid, så unngår både dere og barnet å bli stresset. Kom helst en halv time på forhånd.
Det kan også være lurt å knyte opp båndene på lua før dere går fram til døpefonten.
Blir barnet urolig gjør det ingenting om dere går litt omkring med det. 
 

Fotografering: Det er best om dere velger en i familien til å ta bilder, slik at alle dere andre kan være fullt tilstede i øyeblikket.

Er du konfirmant - men ikke døpt? Ta kontakt med din konfirmantprest.

Er du udøpt voksen som ønsker å bli døpt? Ta kontakt med en av prestene i din menighet via prestekontoret.

Tilbake