Forberedelse


Å VELGE NAVN

Når du velger navn, så husk på at barnet skal leve med navnet sitt, både som barn og voksen. Ifølge norsk lov skal alle barn ha navn før de er seks måneder gamle, og foreldrene må selv huske å melde fra om navnet til folkeregisteret.

 

REGISTRERE NAVNET PÅ BARNET

Send mottatt skjema ”Forespørsel om navnevalg” i snarlig retur til Folkeregisteret.
Barnets fulle fødselsnummer (11 sifre) fremgår allerede av dette skjemaet.
Dere mottar fødselsattest på barnet i retur. 

Tilbake