Velkommen til Kirkevalget 2023


Kirkevalget arrangeres samtidig med kommunevalget med de samme åpningstidene.
Søndag den 10.september kl 14-18
Mandag den  11. september kl 10-19.

Fluberg sokn:  Det gamle legesenteret ved Odnes skole.

Skute sokn: Vestsida oppvekstsenter.

Søndre Land sogn: Biblioteket, rådhuset Hov.
 

Menighetsrådsvalg:
Her kan du stemme på menighetsrådets liste i det soknet du tilhører. Ta med legitimasjon.

Bispedømmeråds-valg
Her kan du stemme på en av tre forskjellige lister: 

Bønnelista

Nominasjonskomiteens liste

Åpen folkekirkes liste.

Du finner mer informasjon om kirkevalget på kirkevalget.no.
Valgpersonalet er også behjelpelig med å gi deg informasjon.

Godt valg!

Hilsen fra kirken i Søndre Land

Tilbake