Praktisk informasjon


Slik går dere frem for å bestille bryllup:

Ta kontakt med kirkekontoret for å reservere kirken dere ønsker å gifte dere i - tlf: 902 77 164.

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer til dem. Det kalles en "prøving av ekteskapet". På Skatteetatens nettsider finner dere beskrevet hvordan man går frem og hvilke skjemaer som skal fylles ut. Folkeregisteret har en saksbehandlingstid på 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet, men ikke mer enn 4 måneder før giftemålet, på grunn av papirenes gyldighetstid. 

Begge brudefolkene og to forlovere (én fra hver side) må fylle ut hvert sitt skjema. Skjemaene skrives ut og sendes i posten til deres lokale skattekontor: Skatt øst Gjøvik, Postboks 1073, Valaskjold - 1705 SARPSBORG

Etter aktuelle skjemaer er sendt inn, vil dere, dersom dere ikke har bedt Skatteetaten om å sende attesten direkte til Søndre Land kirkekontor, motta en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne prøvingsattesten (originalen) skal sendes kirkekontoret snarest mulig. 

Attesten er gyldig i 4 måneder etter utstedelsen. Er attesten eldre enn 4 måneder, må ny prøving finne sted før dere kan vies.

Når vigselen nærmer seg, vil dere bli kontaktet av presten som skal vie dere for å avtale samtale.

Tilbake